Pracownia Kaligrafa, wśród najróżniejszych dziedzin związanych z literą i książką, zajmuje się również wykonywaniem rekonstrukcji i kopii dokumentów historycznych. Oferta ta skierowana jest głównie do muzeów, archiwów, instytucji związanych z wystawiennictwem, które pragną zaprezentować odwiedzającym wygląd prawdziwych dokumentów bez ryzyka zniszczenia bezcennych często oryginałów. Z usług tych chętnie korzystają również bractwa rycerskie, szkoły, kościoły czy instytucje państwowe. 

Proces rekonstrukcji i przepisania dokumentu jest bardzo skomplikowany i zabiera wiele czasu. Polega na mozolnym, odręcznym przepisaniu dokumentu litera po literze z oryginału, lub - najczęściej - jego zdigitalizowanej wersji. Podkładem piśmienniczym najczęściej jest pergamin, jednak wykonujemy kopie również na wysokiej jakości papierach pergaminowych oraz akwarelowych. Do pracy wykorzystujemy narzędzia gwarantujące precyzję wykonania i wierność oryginałowi. 

Rekonstrukcje są w istocie rdzeniem i żywą tkanką naszej misji - podobnie jak średniowieczni kopiści, przepisujący święte księgi, utrwalamy zapisane wieki temu treści w nowej formie, aby rozszerzyć zasięg ich oddziaływania, zarówno merytorycznego jak i estetycznego. Usługi te są wyceniane indywidualnie; cena zależna jest od kosztu materiału, liczby roboczogodzin koniecznych do precyzyjnego wykonania pracy, jak również dostępności oryginału i poziomu jego skomplikowania, a także zachowania. 

Najszerzej znaną pracą rekonstrukcyjną, wykonaną w naszej pracowni, jest zrekonstruowanie na podstawie przedwojennych zdjęć Aktu Fundacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oryginał dyplomu Kazimierza Wielkiego uległ totalnemu zniszczeniu w skrytce podczas II wojny światowej, gdzie został umieszczony w uzasadnianej obawie przed barbarzyńskimi działaniami niemieckiego okupanta.