L ist do św. Mikołaja to wielkie krakowskie święto dzieci, kaligrafii i wiary w spełnianie marzeń. Prowadzona społecznie akcja propaguje sztukę pięknego pisania nie tylko wśród najmłodszych, ale wśród młodzieży i dorosłych. List do św. MikLogo - List do św. Mikołajaołaja to pierwsza organizowana przez firmę Kaligraf impreza, której rozmach co roku się zwiększał i która znalazła podatny grunt. Wspierani przez Wojewódzką Biblioteką Publiczną, wielu hierarchów kościelnych, prywatnych darczyńców i przychylne media przez tydzień tuż przed wspomnieniem św. Mikołaja nauczyciele Szkoły Kaligrafii i członkowie Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego przeprowadzają dla około pół tysiąca uczniów szkół podstawowych dziesiątki le
kcji kaligrafii, po których wszyscy gęsim piórem na jednym wspólnym zwoju piszą swoje życzenia do dobrotliwego Biskupa z Miry. Do dzieci dołączają się ludzie kultury i polityki. Pisaniu świątecznego listu towarzyszą wystawa kaligrafów, pokazy i warsztaty dla dorosłych, szkolenia dla nauczycieli, którzy pragną podejmować kaligraficzne działania w swoich szkołach.

 

Aktualne informacje o Liście do Św. Mikołaja można znaleźć na stronie Szkoły Kaligrafii.